O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. informuje, że w związku z koniecznością przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na Stacjj Uzdatniania Wody w Kalnie
w nocy z 10.12.2016 na 11.12.2016
w godz. od 23:00 do max godz.6:00
 
na terenie całej Gminy Żarów, wystąpi przerwa w dostawie wody !


Za powstałe utrudniania przepaszmy.
Zarząd ZWiK w Żarowie sp. z o.o.
 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl