O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
OGŁOSZENIE
 Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje, że zmianie ulegają  
ceny i stawki opłat abonamentowych określone w Taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
CENY OBOWIĄZUJĄCE
OD  09.06.2019 r.

załącznik - skrócony wyciąg z taryf
(wyciąg z taryf obowiązujących na terenie Gminy Żarów w okresie 09.06.2019 - 08.06.2021 r.)

Z poważaniem
Zarząd ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.AKTUALNE OGŁOSZENIA
< PRZETARGI  >
ARCHIWALNE OGŁOSZENIA
ZAPYTANIA OFERTOWE/CENOWE

ZWiK sp. z o.o.  w Żarowie informuje, że:
w sprawach alarmowych dyżurny telefon: 74 /858 04 13
 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl