O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. informuje,
że w dniu 02.05.2017 r. (wtorek)
biuro Zakładu  Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie  przy ul. Słowiańskiej 16 w Żarowie (oraz kasa zakładu)
będzie nieczynne

Zarząd ZWiK w Żarowie sp. z o.o.

 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl