O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. informuje, że w związku liwidacją ryczałtowych  form rozliczania wody,  w roku 2017 przeprowadze będą prace montażowe u Odbiorców .
i Aktulnie prowadzone są prace - montaże wodomierzy
w miejscowościach Imbramowice, Mrowiny, Kalno, Pożarzysko,  Żarów

Zarząd ZWiK w Żarowie sp. z o.o.

 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl