O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE

wrzesień , październik 2016 -  MROWINY 
ZWiK w Żarowie informuje, że w związku z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Wojska Polskiego w Mrowinach wystąpią trudności w ruchu drogowym na odcinku Wojska Polskiego 35 - 57, dlatego w celu przejazdu w kierunku Żarowa, Siedlimowic, Tarnawy, a także w celu uniknięcia dłuższych przestoi, zaleca się alternatywną trasę przejazdu  przez ul. Strefową, Fabryczną i Przemysłową w Żarowie.
Informujemy mieszkańców ul. Wojska Polskiego w Mrowinach, że  w związku z wykonywaniem przyłączy wodociągowych nastąpią liczne, krótkie (około 30 minutowe) przerwy w dostawie wody.  Za powstałe utrudniania przepaszmy.

 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl