O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
  1. Kontrola jakości dostarczanej wody i jakości odprowadzanych ścieków
  2. Wydawanie związanych z przedmiotem działania Spółki zapewnień na dostawę wody i odbiór ścieków, określenie warunków technicznych podłączeń, dokonywanie odbiorów technicznych sieci i połączeń.
  3. Wykonywanie konserwacji napraw i remontów eksploatacyjnych sieci obiektów i urządzeń.
  4. Prowadzenie inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu wodociągowego i kanalizacyjnego oraz zakupu sprzętu i pojazdów samchodowych w ramach posiadanych na te cele funduszy.
  5. Wykonanie usług instalacyjnych, transportowo-sprzętowych.
  6. Wynajem obiektów i pomieszczeń Spółki 


Strona 1

 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl