O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
TWARDOŚĆ WODY

Zasilanie miejscowości CaCO3 mg/l Dopuszczalna*
twardość dla wody do spożycia
CaCO3 mg/l

Stacja
Uzdatnia Wody
w Kalnie
Żarów, Mrowiny, Bożanów, Kalno, Imbramowice, Pożarzysko, Buków, Łażany, Wierzbna, Mikoszowa, Przyłęgów, Siedlimowice, Mielęcin, Kruków, Zastruże, Pyszczyn, Tarnawa, Gołaszyce, Panków, Dzików, Jaroszów (stadnina koni). 190-230 60-500

*Zgodnie z załącznikiem  nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 29 marca 2009r. (Dz. U. Nr 61, poz. 417)Strona1

 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl