O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
CENNIK USŁUG
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie spółka z o.o. świadczy usługi:

ROBOTY INSTALACYJNE
wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych
wpięcie do sieci, usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnych
montaż zestawu wodomierzowego
CZYSZCZENIE I UDROŻNIENIE SIECI KANALIZACYJNEJ
USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE
USŁUGI TECHNICZNE I ODBIORY
wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych
wpięcie do sieci, usuwanie awarii sieci wodno-kanalizacyjnych
montaż zestawu wodomierzowego
 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl