O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
AKTUALNE INWESTYCJE - ZADANIA

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje,o realizacji inwestycji - zadania pn.:


"Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kalnie poprzez zastosowanie automatyki  i budowa ujęcia wody w Wierzbnej i w Kalnie w postaci odwiertu dwóch studni."
Wartość ogólna przedsięwzięcia: 698.866,00 zł. netto

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochorony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
logo
www.wfosigw.wroclaw.pl

Kwota dofinansowana ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu w formie pożyczki wynosi: 489.500,00 zł.


Realizacja zadania:  od 06.05.2016  do  30.04.2017 r
opublikowano: 29.09.2016
r Żarów.
 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl