O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
JAKOŚĆ WODY
W celu zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody prowadzona jest systematyczna kontrola w określonych punktach sieci na terenie miasta
i gminy Żarów. Kontrolę jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego
i przeglądowego prowadzą:
1. Zewnętrzny - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy
2. Wewnętrzny (zlecany przez ZWiK Żarów Spółka z o.o.):
  • Laboratorium -JARS sp. z o.o.,  05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie spółka z o.o. informuje, że woda podawana do sieci wodociągowej jest
średniej twardości
 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl