O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
AKTUALNE
PRZETARGI / OFERTY/
ZAPYTANIA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp.z o.o.zaprasza do składania ofert  na
ZAPYTANIE OFERTOWE
1/13/12/2018
   z dnia 13.12.2018 r. na:
BADANIE WODY Z PUNKTÓW ZLOKALIOWANYCH
NA TERNENIE GMINY ŻARÓW

Szczegółowe informacje dotczące ogłoszenia

do pobrania : -> ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


Prosimy o skadanie ofert w sekretariacie
ZWiK w Żarowie sp. z o.o. 58-130 Żarów, ul. Słowiańska 16
lub pocztą elektroniczną na adres: zwikzarow@pro.onet.pl 
TERMIN SKŁADANIA OFERT:
DO 20.10.2018 r. 
DO 15:00
 Ogłoszenie publikacja:  Żarów 13.12.2018 r. 

       Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  w Żarowie Spółka z o.o., ul. Słowiańska 16;58-130 Żarów listownie na ten sam adres lub mailowo: zwikzarow@pro.onet.pl 

 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl