O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
AKTUALNE
PRZETARGI / OFERTY/
ZAPYTANIA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp.z o.o.zapraza do składania ofert na
ZAPYTANIE OFERTOWE
ZO/342/05/2018
z dnia 25.05.2018 r.

DOSTAWA AUTOMATYCZNEJ ZGRZEWARKI DOCZOŁOWEJ DO ZGRZEWANIA RUR,
KSZTAŁTEK PE, PP I INNYCH.
 Szczegółowe informacje dotczące ogłoszenia
do pobrania :
-> ZAPYTANIE OFERTOWE

załączniki do pobrania: formularz ofertowy , oświadczenie (w.doc), 
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 04.06.2018 r.
 DO GODZ.15:00

Ogłoszenie publikacja:  Żarów 25.05.2018 r. 

        Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Żarowie Spółka z o.o., ul. Słowiańska 16; 58-130 Żarów  listownie na ten sam adres lub mailowo: zwikzarow@pro.onet.pl 

 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl