O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
AKTUALNE
PRZETARGI / OFERTY/
ZAPYTANIA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp.z o.o.zapraza do składania ofert na
ZAPYTANIE OFERTOWE/ CENOWE
ZO/18/01/2019
z dnia 08.01.2019 r.
na wykonanie przeglądów technicznych rocznych
(w okresie od 2019r. do 2021r.) 
i przeglądu pięcioletniego (w roku 2019 ) obiektów budowlanych należących do Spółki.

 Szczegółowe informacje dotczące ogłoszenia
wraz z załącznikami: formularz ofertowy,
oświadczenie, wzór umowy
do pobrania :
-> ZAPYTANIE ZO/18/01/2019

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.01.2019 r.
 DO GODZ.15:00
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Z DNIA 29.01.2019 R.


Ogłoszenie publikacja:  Żarów 08.01.2019 r. 

        Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Żarowie Spółka z o.o., ul. Słowiańska 16; 58-130 Żarów  listownie na ten sam adres lub mailowo: zwikzarow@pro.onet.pl 

 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl