O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
AKTUALNE
PRZETARGI / OFERTY/
ZAPYTANIA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp.z o.o.zapraza do składania ofert na
PRZETARG NIEOGRANICZONY
PN 02/21/12/2018 
z dnia 21.12.2018 r.

DOSTAWA UŻYWANEGO POJAZDU SPECJALISTYCZNEGO
DO UDRAŻNIANIA KANALIACJI Z SYSTEMEM
ODZYSKU WODY TYPU WUKO
 DLA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W ŻAROWIE SP. Z O.O.

 Szczegółowe informacje dotczące ogłoszenia
do pobrania :
-> SIWZ 

załączniki do pobrania: formularz ofertowy , oświadczenie  wykaz dostaw, wzór umowy,
oświadczenie (GK), zobowiązanie (PT)

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 
DO DNIA: 11.01.2019 R.  r.  DO GODZ.12:00
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  Z 11.01.2019 R.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Z 30.01.2019 r.
Ogłoszenie publikacja:  Żarów 21.12.2018 r. 

        Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
w Żarowie Spółka z o.o., ul. Słowiańska 16; 58-130 Żarów  listownie na ten sam adres lub mailowo: zwikzarow@pro.onet.pl 

 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl