O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
AKTUALNE
PRZETARGI / OFERTY/
ZAPYTANIA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp.z o.o.zaprasza do składania ofert  na
PRZETARG NIEOGRANICZONY
PN 1/24/09/2018
   z dnia 24.09.2018 r. na
Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Świerkowej, Modrzewiowej i Jesionowej dla zadania inwestycyjnego pn. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany - dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie

Szczegółowe informacje dotczące ogłoszenia

do pobrania : -> siwz

       Więcej informacji można uzyskać w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji  w Żarowie Spółka z o.o., ul. Słowiańska 16;58-130 Żarów listownie na ten sam adres lub mailowo: zwikzarow@pro.onet.pl 

 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl