O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
ORGANY SPÓŁKI I OSOBY SPRAWUJĄCE
W NICH FUNKCJE


ZARZĄD SPÓŁKI
Prezes Zarządu: Waldemar Baranowski
Członek Zarządu: Magdalena Gołdyn

RADA NADZORCZA
Przewodniczący: Lilla Gruntkowska

PROKURENCI
Joanna Plizga
Krzysztof Bób

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
Gmina Żarów
 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl