O FIRMIE DZIALALNOSC JAKOSC_WODY CENNIK FORMULARZE
PRZETARGI / OFERTY/ ZAPYTANIA
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:
ZAPYTANIE  OFERTOWE  z dnia 14.04.2016
na realizację zadania pn.:
Modernizacja  stacji uzdatniania wody w Kalnie poprzez zastosowanie automatyki i budowa ujęcia wody w Wierzbnej i w Kalnie w postaci odwiertu dwóch studni.

 Szczegóły: - zaproszenie do złożenia ofert,  
Termin złożenia ofert: 29.04.2016 do godz. 10:00
pytania Oferentów z 22.04.2016 - odpowiedz Zamawiającego
pytania Oferentów z 25.04.2016 - odpowiedz Zamawiającego
pytania Oferentów z 26.04.2016 - odpowiedz Zamawiającego
UWAGA ! : ZMIANA ZAPYTANIA OFERTOWEGO  z 26.04.2016

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Z  04.05.2016  
Oferty można składać w sekretariacie Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o., ul. Słowiańska 16; 58-130 Żarów lub pocztą elektroniczną na adres  e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwikzarow@pro.onet.pl
 e-mail: zwik@zwik.zarow.pl
designed by ada com.pl