Nasze usługi

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI:

 1. Pobór, produkcja i dystrybucja wody.
 2. Odbiór ścieków sanitarnych i odprowadzanie ich w celu oczyszczenia.
 3. Obsługa techniczna sieci i armatury wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy Żarów.
 4. Usługi:
  • wynajem sprzętu w postaci koparko-ładowarki,
  • udrażnianie kanalizacji sprzętem specjalistycznym tzw. WUKO (urządzenie ciśnieniowe),
  • budowa sieci i przyłączy wod.-kan.,
  • dezynfekcja sieci i przyłączy wodociągowych,
  • montaż i demontaż wodomierzy.

USŁUGI TECHNICZNE I ODBIORY:

 1. Wydawanie zapewnień i warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.
 2. Uzgadnianie projektów budowlanych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.
 3. Wykonywanie przyłączenia do istniejących sieci wodociągowych oraz pełnienie nadzoru nad włączeniem do sieci kanalizacyjnych.
 4. Dokonywanie w terenie odbiorów częściowych i końcowych przyłączy oraz sieci wod.-kan. na terenie Gminy Żarów.
 5. Wydawanie protokołów końcowych z przyłączenia do sieci wod.-kan.

CZYSZCZENIE I UDROŻNIENIE SIECI KANALIZACYJNEJ, USŁUGI SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE

Wszelkie pytanie prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635