ZAKŁAD WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W ŻAROWIE

GODZINY PRACY

pon-pią 7:00 – 13:00 i 13:30 – 19:30

KASA
pon-pią 9:00 – 12:00

PRACA

Oferty pracy w ZWiK Żarów Sp. z o.o.

PLANOWANE WYŁĄCZENIA I AWARIE

Zgłaszanie awarii po godzinach
pracy spółki tel. +48 74 858 04 13

INFORMACJE

Ogłoszenia i najnowsze informację związane z działalnością ZWiK Żarów Sp. z o.o.

Wykonuj prace z nami

W związku z wieloma pytaniami informujemy, że nasza spółka wykonuje usługi z zakresu przyłączy zarówno wodociągowych, jak i kanalizacji sanitarnej. W chwili obecnej z uwagi na zmieniony czas pracy usługi takie mogą być wykonywane…

Zmiany cen

                Informujemy, że z dniem 9 czerwca 2020r zmieniają się ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z ustalonymi taryfami…

Odczyty w maju

WAŻNY KOMUNIKAT Szanowni Państwo ZAKŁAD WODOCIAGÓW i KANALIZACJI w ŻAROWIE Sp. z o.o. zgodnie z zaleceniami Premiera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego stara się zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. W…

Podłączenie do kanalizacji sanitarnej miejscowości Kalno i Wostówka oraz Mrowiny 2 etap.

W związku z zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Kalno, Kalno-Wostówka i Mrowiny (Etap 2), a także w związku z uzyskaniem przez Gminę Żarów pozwolenia na ich użytkowanie, przypominamy właścicielom, zarządcom/administratorom…

Zmiany w maju

Informujemy, że kasa ZWIK w Żarowie Sp. z o.o. w budynku przy ul. Słowiańskiej 16 będzie czynna od 04.05.2020r w godzinach od 9 00 do 12 00. Prosimy przestrzegać wymogów higieny osobistej. Przed dokonaniem płatności należy najpierw…

Woda w gminie Żarów

Czasy, jakie obecnie nastały niestety nie są optymistyczne dla zdrowia i życia ludzi z powodu wirusa, ale dodatkowo nastąpił jeszcze jeden kataklizm jakim jest susza. Dzisiaj stany wód gruntowych są bardzo niskie z powodu słabych…

Ważny komunikat

Szanowni Państwo, zgodnie z zaleceniami Premiera, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego staramy się zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą, aby ograniczyć…

Ogłoszenie o wymianie wodomierzy

OGŁOSZENIE Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje mieszkańców gminy Żarów, że na obszarach wiejskich prowadzone są prace związane z wymianą wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji. W związku z powyższym…

Obowiązek przyłączenia kanalizacji

Minął już ponad rok od momentu oddania do użytkowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany. Przez ten czas mieszkańcy mieli możliwość wykonania przyłączy sanitarnych do nowo wybudowanej sieci. Formy podłączenia…

Zgłoś awarię

W razie wystąpienia problemów związanych z naszymi usługami, prosimy o zgłaszanie awarii poprzez formularz

12 350

mieszkańców

145 000 m

sieci wodociągowej

6700 m

sieci kanalizacyjnej

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337