Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: 

Monter sieci zewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej 

Wymagania: 

 • wykształcenie zawodowe lub techniczne,
 • doświadczenie zawodowe, minimum 3-letnie na podobnym stanowisku,
 • samodzielność, sumienność i dyspozycyjność,
 • mile widziana znajomość czytania rysunku technicznego,
 • mile widziane uprawnienia na koparko-ładowarkę,
 • prawo jazdy kat. B,
 • dobry stan zdrowia, praca na wysokości powyżej 3m.

Charakterystyka pracy: 

 • praca w wykopach przy budowie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • udrażnianie kanalizacji sanitarnej przy użyciu wozu specjalistycznego WUKO,
 • obsługa przepompowni ścieków,
 • kierowanie pojazdami do 3,5t,
 • usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • obsługa i konserwacja urządzeń sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Oferujemy:

 • pakiet socjalny,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • posiłki regeneracyjne,
 • ciekawą i pełną wyzwań pracę w zaangażowanym zespole,
 • przyjazne środowisko pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia.

 
Zainteresowane osoby prosimy o składanie CV oraz listu motywacyjnego z dopiskiem „Monter sieci zewnętrznej wodociągowo-kanalizacyjnej” w siedzibie Spółki tj. 58 – 130 Żarów, ul. Słowiańska 16 lub poprzez adres email spółki tj. zwikzarow@pro.onet.pl najpóźniej do dnia 20 stycznia 2023r. 

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych o następującej treści:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w odpowiedzi na ogłoszenie o pracy, w tym dokumentach oraz podanych w trakcie rekrutacji w celach niezbędnych do przeprowadzenia rekrutacji prowadzonej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. Jestem świadomy/a swojego prawa do wycofania zgody w dowolnym czasie, oraz że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania moich danych dokonanego przed wycofaniem zgody.

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujmy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o., ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów.
 2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro.chronimyinformacje@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z prowadzeniem procesu rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego. Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji. Po ustaniu procesu rekrutacji:
 6. w stosunku do osób niezatrudnionych dane osobowe będą usuwane bądź za zgodą osoby kandydujacej wykorzystane w celu przyszłych rekrutacji,
 7. w przypadku osób zatrudnionych trafią do teczek akt osobowych i przetwarzane będą zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie (dane zawarte w dokumentach rekrutacyjnych mogą być przez pracodawcę przetwarzane przez okres  konieczny dla wykonania zawieranej
  z pracownikiem umowy, a po jej rozwiązaniu w celu ochrony przed mogącymi się pojawić roszczeniami).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 10. Podanie tych danych jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)).

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635