Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Żarów o oszczędzanie wody pitnej i ograniczenie jej używania dla innych celów. Niestety zasoby wód ciągle się zmniejszają i dotyczy to również naszej gminy. Dlatego wykorzystywanie jej np. do podlewania ogródków lub napełnianie basenów musi zostać ograniczone. W przeciwnym wypadku może dojść do jej ograniczenia dla celów socjalno-bytowych lub czasowym wyłączeniu jej dostarczania.

Warto zaznaczyć, że woda nie jest dana raz na zawsze i źródła również ulegają wyeksploatowaniu. Konsekwencje takiego stanu są bardzo niepokojące. Liczymy na zrozumienie mieszkańców i rozsądne podejście do problemu, który dzisiaj dotyczy całej Polski, a nawet i Europy.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do wszystkich swoich odbiorców, aby w tytułach przelewów wpisywali nr kontrahenta/nabywcy i nr faktury. Niestety bardzo często zdarza się, że przelewy nie mają tych podstawowych danych, a jedynie krótką wzmiankę „opłata za wodę.” Taki zapis nie pozwala nam na precyzyjne i właściwe przypisanie dokonanego przelewu do danego kontrahenta, co w konsekwencji wywołuje powstanie zadłużenia u odbiorcy.

Przypominamy również, że w naszej siedzibie w Żarowie przy ulicy Słowiańskiej 16 jest czynna kasa od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do 1300, w której można dokonać opłaty za wodę i ścieki.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na „Czyszczenie studni głębinowej PG2C na ujęciu Wierzbna dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.”. Szczegóły poniżej.

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp.z o.o. zaprasza do składania ofert na „Czyszczenie studni głębinowej PG-2C na ujęciu we Wierzbnej”.

Oferty należy składać do dnia 27.05.2024r. do godziny 14:00 w sekretariacie spółki lub przesłać na nasz adres.

Więcej informacji w załączniku poniżej.

Informujemy, że w dniu 2 maja 2024r (czwartek) biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie ul. Źródlana 4, tel. +48 74 858 04 13.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje wszystkich mieszkańców ulicy Armii Krajowej od nr.1 do 20, ul.Polnej i ul.Wyspiańskiego w Żarowie, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej w dniu 08.03.2024r. (piątek) w godzinach od 8 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Prace będą wykonywane na ulicy Armii Krajowej przy nr 8 (naprzeciw sklepu Biedronka) i prosimy wszystkich korzystających w tym dniu z samochodów o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.

Zgodnie z ustaloną taryfą z dnia 3 luty 2022r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zmienia stawki za wodę i odprowadzanie ścieków na kolejny okres. Zgodnie z przyjętymi stawkami od 17 luty 2024r. na okres najbliższych 12 miesięcy, stawka za wodę będzie wynosić 5,35 zł brutto/1m3, natomiast za odprowadzenie ścieków będzie to stawka 10,15 zł/brutto/1m3. Wynika z tego, że odbiorca korzystający z usług dostarczania wody zapłaci tylko 12 gr więcej niż dotychczas, natomiast za odprowadzenie ścieków zapłaci 27 gr więcej w stosunku do obowiązujących cen. Cennik oraz decyzja zostały umieszczone na stronie internetowej spółki w zakładce „Cennik taryf”.

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2023r. (piątek) kasa będzie nieczynna. Jest to związane ze skróconym w tym dniu czasem pracy przez banki. Za zaistniałą niedogodność bardzo przepraszamy.

WAŻNE!!!

PRZECZYTAJ!       NIE PRZEOCZ!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o.

świadczy na terenie Gminy Żarów wysokiej klasy usługi budowlano-montażowe.

  Zgodnie z ofertą realizujemy m.in. następujące usługi wodno-kanalizacyjne:

1. Podłączamy obiekty do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zlecając nam wykonanie przyłącza zyskujesz pewność, że prace zostaną zrealizowane fachowo, solidnie, terminowo i pewną gwarancją jakości. Bez problemu otrzymasz protokół odbioru przyłącza.

2. Usuwamy awarie na sieciach i przyłączach wodociągowych.

3. Dezynfekujemy sieci i przyłącza wodociągowe.

4. Remontujemy, konserwujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

5. Czyścimy, udrażniamy kanalizację sanitarną za pomocą specjalistycznego sprzętu.

6. Świadczymy prace koparko-ładowarką.

 Z naszej oferty mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele firm, jak i placówki publiczne.

Dla większości prac stosujemy 8% stawkę podatku VAT – zatem odbiorca końcowy płaci mniej!!!

Zapraszamy do współpracy! Kontakt:

e-mail:     zwikzarow@pro.onet.pl

telefon:                      748 580 610;

(w niedziele i święta) 748 580 413

(w niedziele i święta) 748 580 413

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje wszystkich mieszkańców ulicy Krętej w Żarowie, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej w dniu 05.10.2023r. (czwartek) w godzinach od 8 do 15 może nastąpić przerwa w dostawie wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635