Jak co roku również i w tym, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. chce przypomnieć mieszkańcom naszej gminy o terminowych opłatach za wodę i ścieki.

Na dzień dzisiejszy liczniki są odczytywane przez pracowników spółki,

Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane, w przypadku gdy:

  • podając odczyt wodomierza głównego zaznaczysz, iż istnieje konieczność wystawienia dodatkowej faktury np. istotnie zmieniły się warunki korzystania z usług i mają wpływ na ilość pobieranej wody lub zmienił się właściciel nieruchomości;
  • nasi pracownicy przez dłuższy okres nie dokonali odczytu wodomierza głównego;
  • podany odczyt wskazuje, iż wcześniej dokonane rozliczenia były nieadekwatne: zaniżone lub zawyżone.

W pozostałych przypadkach odczyt podawany przez Odbiorcę Usług uznawany jest jako odczyt kontrolny.

Faktury za pobraną wodę i odprowadzenie ścieków są ż wystawiane bezpośrednio przez inkasenta spółki lub uprawnionego pracownika w siedzibie spółki. Te pierwsze Odbiorcy otrzymują od razu , natomiast drugie wysyłane są pocztą tradycyjną, istnieje również możliwość, na życzenie Klienta, wysyłki pocztą elektroniczną.

Jeżeli Odbiorca nie otrzymał faktury za dany okres rozliczeniowy należy niezwłocznie skontaktować się z nami, aby otrzymać taki dokument celem jego uregulowania.

Warto przypomnieć, że w przypadku zadłużenia obejmującego więcej niż dwa okresy obrachunkowe, ZWiK Sp. z o.o. ma prawo do odcięcia wody i zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego dla danej nieruchomości.

W przypadku odcięcia dostawy wody z powyższej przyczyny Spółka udostępnia Odbiorcy zastępczy punkt poboru wody przy SUW w Kalnie przeznaczonej do spożycia przez ludzi i informuje o możliwościach korzystania z tego punktu.

To dzięki terminowym wpłatom możemy dokonywać licznych modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a co najważniejsze dbać o odpowiednią ilość i dobrą jakość dostarczanej wody do odbiorców. Mamy nadzieję, że dzięki takim przypomnieniom wpłyniemy w sposób prewencyjny na naszych odbiorców, co z kolei przyłoży się na lepszą płynność finansową spółki.

Ponieważ wiele osób dokonuje wpłat bezpośrednio w kasie znajdującej się w siedzibie spółki przy ul. Słowiańskiej 16, to przypominamy, że kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 1000-1400.

W celu zapewnienia należytej jakości dostarczanej wody prowadzona jest systematyczna kontrola w określonych punktach sieci na terenie miasta i gminy Żarów. Kontrolę jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego prowadzą:

  • Zewnętrzny – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy
  • Wewnętrzny (zlecany przez ZWiK Żarów Spółka z o.o.): Laboratorium -JARS sp. z o.o., 05-119 Legionowo, ul. Kościelna 2a

AKTUALNE WYNIKI BADAŃ WODY:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie spółka z o.o. informuje, że woda podawana do sieci wodociągowej jest średniej twardości

Zaległości w opłatach

Witamy Państwa na nowej stronie internetowej ZWiK Żarów Sp. z o.o., przygotowana zostałą specjalnie dla Państwa wygody, dzięki czemu na stronie zawsze będą najnowsze informację związane znaszą działalnością.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337