Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na „Zakup i dostawę przepływomierzy do wody surowej i uzdatnionej 3szt SUW Kalno”. Szczegóły poniżej.

Zapraszamy do składania oferty na „Zakup i dostawę przepływomierzy do wody surowej i uzdatnionej 3szt SUW Kalno”. Więcej szczegółów w poniższym załączniku.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na „Podłączenie i uruchomienie przepływomierzy elektromagnetycznych” na naszej infrastrukturze wodociągowej. Szczegóły poniżej.

Zapraszamy do składania oferty na „Podłączenie i uruchomienie przepływomierzy elektromagnetycznych” na naszej infrastrukturze wodociągowej. Więcej szczegółów w poniższych załącznikach.

Informujemy, że w dniu 2 maja 2023r (wtorek) biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023r. (piątek) biuro spółki będzie czynne do godziny 13 00, natomiast kasa w tym dniu będzie otwarta od 9 00 do godziny 12 00. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50kWp.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń na sieć wodociągową w Mrowinach przy ulicy Zamkowej.

Zapraszamy do składania oferty na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Więcej szczegółów w poniższych załącznikach.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe na instalacje fotowoltaiczną o mocy do 50kWp.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635