Informujemy, że w dniu 2 maja 2024r (czwartek) biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie ul. Źródlana 4, tel. +48 74 858 04 13.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje wszystkich mieszkańców ulicy Armii Krajowej od nr.1 do 20, ul.Polnej i ul.Wyspiańskiego w Żarowie, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej w dniu 08.03.2024r. (piątek) w godzinach od 8 do 15 nastąpi przerwa w dostawie wody. Prace będą wykonywane na ulicy Armii Krajowej przy nr 8 (naprzeciw sklepu Biedronka) i prosimy wszystkich korzystających w tym dniu z samochodów o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.

Zgodnie z ustaloną taryfą z dnia 3 luty 2022r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zmienia stawki za wodę i odprowadzanie ścieków na kolejny okres. Zgodnie z przyjętymi stawkami od 17 luty 2024r. na okres najbliższych 12 miesięcy, stawka za wodę będzie wynosić 5,35 zł brutto/1m3, natomiast za odprowadzenie ścieków będzie to stawka 10,15 zł/brutto/1m3. Wynika z tego, że odbiorca korzystający z usług dostarczania wody zapłaci tylko 12 gr więcej niż dotychczas, natomiast za odprowadzenie ścieków zapłaci 27 gr więcej w stosunku do obowiązujących cen. Cennik oraz decyzja zostały umieszczone na stronie internetowej spółki w zakładce „Cennik taryf”.

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2023r. (piątek) kasa będzie nieczynna. Jest to związane ze skróconym w tym dniu czasem pracy przez banki. Za zaistniałą niedogodność bardzo przepraszamy.

WAŻNE!!!

PRZECZYTAJ!       NIE PRZEOCZ!

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o.

świadczy na terenie Gminy Żarów wysokiej klasy usługi budowlano-montażowe.

  Zgodnie z ofertą realizujemy m.in. następujące usługi wodno-kanalizacyjne:

1. Podłączamy obiekty do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zlecając nam wykonanie przyłącza zyskujesz pewność, że prace zostaną zrealizowane fachowo, solidnie, terminowo i pewną gwarancją jakości. Bez problemu otrzymasz protokół odbioru przyłącza.

2. Usuwamy awarie na sieciach i przyłączach wodociągowych.

3. Dezynfekujemy sieci i przyłącza wodociągowe.

4. Remontujemy, konserwujemy przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne.

5. Czyścimy, udrażniamy kanalizację sanitarną za pomocą specjalistycznego sprzętu.

6. Świadczymy prace koparko-ładowarką.

 Z naszej oferty mogą skorzystać zarówno klienci indywidualni, wspólnoty mieszkaniowe, właściciele firm, jak i placówki publiczne.

Dla większości prac stosujemy 8% stawkę podatku VAT – zatem odbiorca końcowy płaci mniej!!!

Zapraszamy do współpracy! Kontakt:

e-mail:     zwikzarow@pro.onet.pl

telefon:                      748 580 610;

(w niedziele i święta) 748 580 413

(w niedziele i święta) 748 580 413

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje wszystkich mieszkańców ulicy Krętej w Żarowie, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej w dniu 05.10.2023r. (czwartek) w godzinach od 8 do 15 może nastąpić przerwa w dostawie wody. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.

Do kanalizacji wrzucamy setki ton odpadów rocznie. Śmieci w sieci kanalizacji sanitarnej powodują zatory i są przyczyną wielu awarii. Niestety, część mieszkańców naszej gminy traktuje odpływy kanalizacyjne, jak przysłowiowe kosze na śmieci. A przecież wrzucane tam przedmioty nie tylko mogą tworzyć problemy, ale również stanowią zagrożenie dla pożytecznych mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki w oczyszczalni miejskiej oraz także w oczyszczalniach przydomowych.

Nie da się ukryć, że awarie sieci kanalizacyjnej w naszej gminie pojawiają się często i w większości przypadków dotyczą zatrzymania pracy pomp w przepompowniach. Niestety są one wynikiem wrzucania do muszli WC pieluch, podpasek, papierowych ręczników, chusteczek nawilżających, które zbijają się w zwartą masę i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków. Nie należy absolutnie wrzucać odpadów budowlanych (piasku, żwiru), tłuszczów i olejów (tężeją w rurach i zmniejszając ich średnice), środków chemicznych, farb, leków czy niedopałków papierosów. Złym pomysłem jest również wrzucanie do toalet odpadów kuchennych, które także powodują zatory, a dodatkowo również namnażanie się szczurów.

Należy mieć na uwadze fakt, że przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 10-20 cm, a niejednokrotnie nawet mniejsze. Wystarczy więc np. zwykła gąbka lub kilka chusteczek nawilżanych by je zablokować. Tego typu śmieci tworzą zatory i sprzyjają namnażaniu się bakterii w naszych odpływach. W dzisiejszych czasach na resztki BIO mamy specjalne kontenery w kolorze brązowym, a inne pochodzenia zwierzęcego po prostu należy wyrzucać do tzw. pojemników na odpady zmieszane, a nie do miski WC. Pamiętajmy, żeby nasze działania przyczyniały się do prawidłowego działania sieci kanalizacji sanitarnej, poprawy ekologicznej i przeciwdziałały rozmnażaniu gryzoni, które mogą przenosić różne choroby.

W związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy zalecił wzmożenie nadzoru nad jakością dostarczanej do odbiorców wody.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, Zarząd Spółki podjął działania prewencyjne polegające na czasowym zwiększeniu dozowania podchlorynu sodu, co może być wyczuwalne przez naszych Odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że woda w systemie wodociągowym jest monitorowana pod względem mikrobiologicznym i jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy, z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodociągowymi i urządzeniami występującymi w budynkach zachęca do zapoznania się z zaleceniami dot. ponownego otwierania obiektów po wydłużonym przestoju, zalecenia w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/gis/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella–zalecenia-dot-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji2

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023r (poniedziałek) biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na „Zakup i dostawę przepływomierzy do wody surowej i uzdatnionej 3szt SUW Kalno”. Szczegóły poniżej.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635