Wprowadzone przez zwik

Obowiązek przyłączenia kanalizacji

Minął już ponad rok od momentu oddania do użytkowania kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany. Przez ten czas mieszkańcy mieli możliwość wykonania przyłączy sanitarnych do nowo wybudowanej sieci. Formy podłączenia były omawiane szczegółowo na spotkaniach wiejskich, była także podawana informacja o możliwości skorzystania z dofinansowania udzielanego przez gminę. Niestety nie wszyscy mieszkańcy wywiązali się z tego […]

Wodociąg i kanalizacja zakończona

Zakończone zostały prace związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie. Był to drugi etap prac w tej części miasta. Całość zadania wykonał Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z własnych funduszy i swoimi pracownikami. Dlatego koszty tej inwestycji były znacznie niższe, niż gdyby wykonywała je firma zewnętrzna. […]

Zaległości w opłatach

Jak co roku również i w tym, Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. chce przypomnieć mieszkańcom naszej gminy o terminowych opłatach za wodę i ścieki. Na dzień dzisiejszy liczniki są odczytywane przez pracowników spółki, Dodatkowe rozliczenia na podstawie odczytu podanego przez Odbiorcę Usług mogą być dokonane, w przypadku gdy: podając odczyt wodomierza […]

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337