W okresie od 1 lipca do 31 października Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie wprowadza promocję na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne dla mieszkańców gminy Żarów. Promocją w wysokości 50% została objęta marża zysku spółki.

-Osoby lub wspólnoty, które zdecydują się na zlecenie takiej usługi naszej spółce mogą liczyć na kompleksowe wykonanie usługi z próbami szczelności, badaniem wody, geodezją powykonawczą oraz protokołem odbioru – powiedział prezes ZWiK Żarów Grzegorz Osiecki.

Warto pamiętać, że gmina Żarów daje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego po jego wykonaniu. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie do 30% udokumentowanych i poniesionych na ten cel kosztów (faktury lub rachunki), jednak nie więcej niż 1.000,00 zł.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635