W związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy zalecił wzmożenie nadzoru nad jakością dostarczanej do odbiorców wody.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, Zarząd Spółki podjął działania prewencyjne polegające na czasowym zwiększeniu dozowania podchlorynu sodu, co może być wyczuwalne przez naszych Odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że woda w systemie wodociągowym jest monitorowana pod względem mikrobiologicznym i jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy, z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodociągowymi i urządzeniami występującymi w budynkach zachęca do zapoznania się z zaleceniami dot. ponownego otwierania obiektów po wydłużonym przestoju, zalecenia w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/gis/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella–zalecenia-dot-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji2

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635