Czasy, jakie obecnie nastały niestety nie są optymistyczne dla zdrowia i życia ludzi z powodu wirusa, ale dodatkowo nastąpił jeszcze jeden kataklizm jakim jest susza.

Dzisiaj stany wód gruntowych są bardzo niskie z powodu słabych opadów śniegu w zimie i braku opadów deszczu w okresie zimowo-wiosennym. Szczególnie widać to poprzez niskie stany wody w zbiornikach wodnych, a także w rzekach na terenie naszej gminy i nie tylko.

Niestety okres wiosenny to także czas siewów na naszych ogródkach i polach, a to wiąże się z ponadnormatywnym poborem wody.

Dlatego prosimy wszystkich mieszkańców gminy Żarów, aby zaopatrzyli się w zbiorniki lub beczki, w których będą mogli gromadzić wody opadowe. Pozwoli to na racjonalne gospodarowanie wody pitnej, która jest niezbędna do codziennego życia. Na dzień dzisiejszy nasze źródła wody pitnej są wystarczające, ale ciężko określić co będzie za miesiąc, czy dwa przy braku opadów i dalszej obowiązkowej kwarantannie – mówi Prezes ZWIK w Żarowie Grzegorz Osiecki.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635