Informujemy, że z dniem 9 czerwca 2020r zmieniają się ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków zgodnie z ustalonymi taryfami w Decyzji nr WR.RET.070.55.2018.AR z dnia 23 maja 2018r przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

                Ponadto zgodnie z uchwałą Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 marca 2020r, na kolejne 12 miesięcy ustalone zostały niższe wysokości dopłat. I tak dopłata do wody będzie wynosić 0,25 zł/m3 brutto, a dopłata za odprowadzenie ścieków będzie wynosić 1,03 zł/m3 brutto. Należy pamiętać, że dopłaty z gminy dotyczą poboru wody i odprowadzania ścieków tylko dla gospodarstw domowych, a podjęcie uchwały przez radę gminy jest dobrowolne i wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie z taryfikatorem opłaty będą następujące:

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635