Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o podjęciu negocjacji dotyczących zapytania ofertowego na zakup i dostawę przepływomierzy.

Informujemy, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. z dniem 14 listopada 2022r. przystąpił do przebudowy kanalizacji sanitarnej ul. Ks. M.Cembrowskiego i Stumetrówki. Prace te są konieczne z uwagi na wielokrotne awarie na tym odcinku, a ponieważ gmina Żarów pozyskała środki na wykonanie nowej nawierzchni drogi, zasadnym jest realizacja tych prac wcześniej. Przewidywany czas na wykonanie prac potrwa do 24 grudnia 2022r. w zależności od warunków atmosferycznych. W 2 etapie w 2023r. zostanie również na tym odcinku dokonany remont sieci wodociągowej, aby kompleksowo potraktować przedmiotowy odcinek. Całość prac to koszt około 80 tys. zł i będzie ona wykonywana przez pracowników spółki.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zadanie „Zakup i dostawa przepływomierzy do wody surowej”. Więcej szczegółów znajduję się w załączniku poniżej.

Zawiadamiamy o unieważnieniu zapytania ofertowego na zakup i dostawę przepływomierzy do wody surowej z certyfikatem MID.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zadanie „Zakup i dostawa przepływomierzy do wody surowej z certyfikatem MID”. Więcej szczegółów znajduję się w załączniku poniżej.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie „Modernizacja studni głębinowych na ujęciach wody w Kalnie i Wierzbnej”, zakup i montaż szaf sterowniczych do pomp o mocy 7,5-22kW, zakup i montaż komunikacji radiowej/WI-FI – przesył danych elektronicznych do systemu SCADA”.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zadanie „Modernizacja studni głębinowych na ujęciach wody w Kalnie i Wierzbnej”, zakup i montaż szaf sterowniczych do pomp o mocy 7,5-22kW, zakup i montaż komunikacji radiowej/WI-FI – przesył danych elektronicznych do systemu SCADA. Więcej szczegółów znajduję się w załącznikach poniżej.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę światłowodu wraz z niezbędnym osprzętem w ramach zadania zakupu i montażu komunikacji radiowej/GPRS – przesył danych elektronicznych do systemu SCADA, dotyczące przedsięwzięcia ” Modernizacja ujęć wód Kalno i Wierzbna wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kalnie, budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociągowej w Żarowie oraz budowa sieci wodociągowej na ulicach Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie.”.

W związku z koniecznością doprecyzowania treści zapytania ofertowego na montaż i zakup komunikacji radiowej, zmienia się termin składania ofert do 11.07.2022r. do godz. 15 00. Dodatkowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zakup i dostawę światłowodu wraz z niezbędnym osprzętem w ramach zadania zakupu i montażu komunikacji radiowej/GPRS – przesył danych elektronicznych do systemu SCADA, dotyczące przedsięwzięcia ” Modernizacja ujęć wód Kalno i Wierzbna wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kalnie, budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociągowej w Żarowie oraz budowa sieci wodociągowej na ulicach Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie.”. Więcej szczegółów znajduję się w załączniku poniżej.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635