W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie pomiarów, zakup i instalacje generatora mocy biernej.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów, zakup i instalację generatora mocy biernej dla ujęcia wód podziemnych w m. Wierzbna w gminie Żarów. Więcej szczegółów znajduję się w załącznikach poniżej.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dotyczącego zapytania ofertowego Nr ZO/387/04/2022 z dnia 15.04.2022r.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów, zakup i instalację generatora mocy biernej dla ujęcia wód podziemnych w m. Wierzbna w gminie Żarów. Więcej szczegółów znajduję się w załącznikach poniżej.

Zapytanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń dla zadania „Przebudowa żeliwnej sieci wodociągowej tranzytowej dn200 w Mrowinach”. Więcej informacji znajduje się w załącznikach poniżej.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę pompy głębinowej GRUNDFOS SP 46-8, RP3, 6″, 13 kW.

Wszelkie dane znajdują się w załączniku poniżej

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i zakup sond suchobiegu i sond hydrostatycznych.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup, instalację i wdrożenie oprogramowania SCADA.

Zapraszamy do złożenia ofert na zakup i dostawę sond suchobiegu i sond hydrostatycznych. Więcej informacji w załączniku poniżej.

Zapraszamy do składania oferty w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w Kalnie i dmuchawy D2 (typ PK 7.121.1) na zakup, instalacje i wdrożenie oprogramowania typu SCADA (system otwarty) wraz z zestawem komputerowym. Poniżej w załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące powyższego zadania.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635