Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na „Zakup i dostawę przepływomierzy do wody surowej i uzdatnionej 3szt SUW Kalno”. Szczegóły poniżej.

Zapraszamy do składania oferty na „Zakup i dostawę przepływomierzy do wody surowej i uzdatnionej 3szt SUW Kalno”. Więcej szczegółów w poniższym załączniku.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na „Podłączenie i uruchomienie przepływomierzy elektromagnetycznych” na naszej infrastrukturze wodociągowej. Szczegóły poniżej.

Zapraszamy do składania oferty na „Podłączenie i uruchomienie przepływomierzy elektromagnetycznych” na naszej infrastrukturze wodociągowej. Więcej szczegółów w poniższych załącznikach.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń na sieć wodociągową w Mrowinach przy ulicy Zamkowej.

Zapraszamy do składania oferty na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Więcej szczegółów w poniższych załącznikach.

Rozpoczął się 2 etap modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Cembrowskiego i Stumetrówka. Pierwszy obejmował budowę sieci kanalizacyjnej i został zakończony jeszcze w 2022 roku. Obecnie trwają prace przy modernizacji sieci wodociągowej i powinny zakończyć się do końca lutego.

Całość prac modernizacyjnych to koszt ok 80 tys. zł i są one wykonywane przez pracowników spółki.

Musimy wykonać te prace w trybie pilnym, ponieważ gmina Żarów uzyskała dofinansowanie na nową nawierzchnię ulic Cembrowskiego i Stumetrówka. W związku z tym istnieje uzasadniona konieczność wymiany znajdującej się tam infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – zaznacza prezes spółki Grzegorz Osiecki.

Nie są to jedyne prace, które spółka już wykonała w tym roku. Gmina Żarów obecnie rewitalizuje staw miejski w Żarowie i również przy tej inwestycji nasi pracownicy wymienili ok 200 m.b. rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej przebiegającego wzdłuż ulicy Wyspiańskiego.

Ponieważ nie musieliśmy odtwarzać nawierzchni na tym odcinku, zadanie to kosztowało Spółkę około 20 tys. zł. – dodaje Magdalena Gołdyn-Szumlańska członek zarządu spółki.

Przed spółką kolejne miesiące związane z inwestycjami na terenie naszej gminy, o których z pewnością mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń.

W listopadzie 2022r. zakończono kolejny etap inwestycji dotyczący modernizacji naszych studni głębinowych. W ramach otrzymanej pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dokonaliśmy modernizacji studni głębinowych na ujęciach wody w Kalnie i w Wierzbnej.

Całość inwestycji to kwota 306 tys. zł., przy czym prace wykonywane przez firmę zewnętrzną to koszt ponad 270 tys.zł. Polegały one na zakupie i montażu szaf sterujących do studni głębinowych, zakupie i montażu sond hydrostatycznych, zakupie pomp głębinowych oraz zakupie i podłączeniu komunikacji radiowej do przesyłania danych elektronicznych do systemu SCADA.

Pozostałe koszty prac, związane z montażem światłowodu i zakupem niezbędnego materiału, wykonywane były przez pracowników naszej spółki, co znacznie obniżyło koszty realizacji powyższego przedsięwzięcia.

Zakończenie tego etapu inwestycji pozwoli scalić projekt całego systemu monitorującego pracę naszych ujęć. Dzięki niemu uzyskaliśmy wgląd w pracę studni oraz przebieg procesu produkcji i uzdatniania wody.

Te rozwiązania pozwalają na korzystanie z alertów generowanych automatycznie w sytuacji przekroczenia zadanych wcześniej wartości parametrów pracy studni i pomp, a zbierane dane są wizualizowane w sposób poprawiający ich czytelność, co sprawia, że oceny wyników mogą bez problemu dokonać przeszkoleni pracownicy SUW. Wszystkie dane podlegają archiwizacji, a baza danych historycznych jest doskonałym materiałem do prowadzenia analiz zmierzających do stworzenia zaawansowanych scenariuszy reakcji w sytuacjach zagrożenia oraz lepszego prognozowania zbliżających się awarii.

W przyszłym 2023 roku planujemy kolejne prace związane z modernizacją studni głębinowych, które są niezbędne z uwagi na ciągle zmniejszające się ilości pozyskanej wody. Z pewnością w niedalekiej przyszłości będziemy musieli szukać nowych źródeł wodonośnych dla prawidłowego zaopatrzenia mieszkańców gminy Żarów w wodę bytową – zaznacza Prezes ZWiK w Żarowie Grzegorz Osiecki.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na zakup i dostawę przepływomierzy.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635