Zapytanie dotyczy wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń dla zadania „Przebudowa żeliwnej sieci wodociągowej tranzytowej dn200 w Mrowinach”. Więcej informacji znajduje się w załącznikach poniżej.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę pompy głębinowej.

Zapytanie dot. opracowania projektu budowlanego na wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Cembrowskiego i ul. Stumetrówka w Żarowie. Więcej informacji znajduje się w załącznikach poniżej.

Zapraszamy do składania ofert na dostawę pompy głębinowej GRUNDFOS SP 46-8, RP3, 6″, 13 kW.

Wszelkie dane znajdują się w załączniku poniżej

Zapraszamy do składania ofert na dostawę wodomierzy APATOR-POWOGAZ z modułem na odczyt radiowy. Wszelkie dane znajdują się w załącznikach poniżej.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów zlokalizowanych na terenie gminy Żarów w 2022 roku.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie przeglądów obiektów budowlanych.

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów zlokalizowanych na terenie gminy Żarów w 2022 roku.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę i zakup sond suchobiegu i sond hydrostatycznych.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup, instalację i wdrożenie oprogramowania SCADA.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337