Zapraszamy do składania ofert na badania wody przeznaczonej do spożycia w 2021r. Poniżej znajduje się kompleksowe zapytanie wraz z załącznikami.

W załączeniu przedstawiamy informację z otwarcia ofert na czyszczenie studni dla ZWiK Żarów Sp z o.o.

Szanowni Państwo,  Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na:

ZAPYTANIE  OFERTOWE 923/2020 z dnia 05.10.2020r.

  • Czyszczenie studni głębinowych  PG-2B, PG-2Z na ujęciu Wierzbna 
  • dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o.
  • Termin składania ofert: 16.10.2020r. godz. 13.00

Oferty prosimy złożyć w sekretariacie Zakładu Wodociągów
Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o., ul. Słowiańska 16; 58-130 Żarów , listownie na ten sam adres lub mailowo: zwikzarow@pro.onet.pl   Szczegóły postępowania prowadzonego w ramach zapytania ofertowego znajdują się w załączniku oraz na stronie www.zwik.zarow.pl

Zapraszamy do składania oferty na dostawę wodomierzy z modułem do odczytów radiowych. W załącznikach poniżej znajdują się dokumenty dotyczące powyższego zadania.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337