OGŁOSZENIE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje mieszkańców gminy Żarów, że na obszarach wiejskich prowadzone są prace związane z wymianą wodomierzy, które utraciły ważność legalizacji.

W związku z powyższym prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zainstalowany jest wodomierz w celu jego wymiany przez pracowników ZWiK.

Obecnie wymiana wodomierzy odbywa się w miejscowości Buków.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635