W tym roku wszyscy mieszkańcy Mrowin powinni już dokonać wpięć do kanalizacji sanitarnej. Pierwsze 2 etapy budowy kanalizacji w latach 2018-2020 obejmowały prace wykonane w ulicy Wojska Polskiego i właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy tej ulicy, powinni byli już wykonać przyłącza do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Natomiast właściciele nieruchomości zlokalizowanych przy pozostałych ulicach, które objęte były 3 etapem prac, muszą przyłączyć swoje posesje do sieci kanalizacji sanitarnej do 28 lipca 2022r.

Przypominamy, że obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej wynika z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zwolnienie z tego obowiązku może nastąpić tylko w przypadku, gdy nieruchomość została wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, pomimo możliwości technicznych, nie przyłączy nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, Burmistrz Miasta Żarów zobowiązany jest wydać decyzję administracyjną nakazującą wykonanie przyłącza.

Warto zaznaczyć, że gmina Żarów daje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego po jego wykonaniu. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie do 30% udokumentowanych i poniesionych na ten cel kosztów (faktury lub rachunki), jednak nie więcej niż 1.000,00 zł.

Przypominamy, że zawsze każdy wykonujący przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne musi najpierw wystąpić do naszej spółki z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia. Po uzyskaniu warunków należy poinformować naszą spółkę o rozpoczęciu prac, a następnie przed zasypaniem wykopu dokonać zgłoszenia celem ich odbioru służbom technicznym ZWiK Żarów Sp. z o.o. oraz służbom geodezyjnym – informuje prezes Grzegorz Osiecki.

Chcemy również poinformować, że ZWiK Żarów Sp. z o.o. kompleksowo wykonuje tego typu usługi na terenie naszej gminy oraz dysponuje sprzętem w postaci koparko-ładowarki, która może być wynajmowana do innych prac ziemnych. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy-dopowiada członek zarządu Magdalena Gołdyn.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635