Zakończone zostały prace związane z budową sieci wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Modrzewiowej i Jesionowej w Żarowie. Był to drugi etap prac w tej części miasta. Całość zadania wykonał Żarowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji z własnych funduszy i swoimi pracownikami. Dlatego koszty tej inwestycji były znacznie niższe, niż gdyby wykonywała je firma zewnętrzna.

Całkowity koszt całej inwestycji zamknął się w kwocie 145 000 złotych.

W ramach wykonanych prac kanalizacji sanitarnej zbudowano ponad 200m sieci z 13 odcinkami do granic nieruchomości do nowo wybudowanych domów jednorodzinnych. Ponadto wykonano około 250m sieci wodociągowej wraz z hydrantami.

Całość wykonanych prac przebiegła sprawnie oraz bez większych problemów i trwały do końca grudnia 2019r.

To kolejna inwestycja ZWiK w Żarowie Sp. zo.o., którą spółka w ostatnich latach wykonała z własnych środków finansowych. Niestety z uwagi na bardzo ograniczone możliwości pozyskania środków zewnętrznych na wykonywanie inwestycji z zakresu wod-kan ilość tych prac, a także ich zakres jest znacznie ograniczony.

Mamy nadzieję, że w przyszłości pojawią się możliwości na pozyskanie funduszy zewnętrznych.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635