Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne to nieodzowny element prac przy budowie, modernizacji oraz remontach wszelkich obiektów budowli.

Dzisiaj na rynku budowlanym jest wiele firm zajmujących się wykonywaniem takich usług, jak przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Ich wybór przez inwestorów w większości jest uwarunkowany od ceny za wykonanie danej pracy. Ale tutaj nasuwa się pytanie? Czy wykonując inwestycje, która ma nam służyć przez wiele lat warto kierować się tylko ceną?

Otóż z perspektywy czasu i charakteru działalności naszej spółki wiemy, że to się często nie opłaca. Wielokrotnie nasi pracownicy musieli poprawiać wykonane przyłącza lub odcinki sieci wodociągowej, czy kanalizacyjnej po firmach, które zaoferowały najniższe ceny w danej chwili. Dlaczego? Po pierwsze często budują sieci bez znajomości sztuki budowlanej, niezgodnie z dokumentacją projektową oraz z materiałów, które nie zostały wskazane w warunkach technicznych.

Po drugie bardzo często zdarza się, że przystępują do prac bez powiadomienia ZWiK w Żarowie i po wykonaniu ich od razu dokonują zasypania, co jest niezgodne z uzyskanymi warunkami. Należy pamiętać, że zawsze każdy wykonujący przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne, zobowiązany jest do poinformowania naszej spółki o rozpoczęciu prac, a następnie przed zasypaniem wykopu do zgłoszenia celem ich odbioru służbom technicznym ZWiK Żarów oraz służbom geodezyjnym. Przy przyłączu wodociągowym bardzo ważne jest wykonanie próby szczelności, dezynfekcji odcinka i wykonanie badań wody.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy trochę temat poprawności wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Informujemy, że ZWiK Żarów kompleksowo wykonuje tego typu usługi na terenie naszej gminy i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635