Informujemy, że z dniem 9 czerwca 2021r. zmieniają się ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych w wyniku wygaśnięcia uchwały Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 marca 2020r. dotyczącą dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów. W związku z powyższym stawka za wodę wrośnie o 0,25 zł/m3 brutto, a za odprowadzenie ścieków wzrośnie o 1,02 zł/m3 brutto.

Należy pamiętać, że podjęcie uchwały o dopłatach przez radę gminy jest dobrowolne i wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie ze zmianami w załączeniu cennik od 09.06.2021r.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635