Do kanalizacji wrzucamy setki ton odpadów rocznie. Śmieci w sieci kanalizacji sanitarnej powodują zatory i są przyczyną wielu awarii. Niestety, część mieszkańców naszej gminy traktuje odpływy kanalizacyjne, jak przysłowiowe kosze na śmieci. A przecież wrzucane tam przedmioty nie tylko mogą tworzyć problemy, ale również stanowią zagrożenie dla pożytecznych mikroorganizmów, które oczyszczają ścieki w oczyszczalni miejskiej oraz także w oczyszczalniach przydomowych.

Nie da się ukryć, że awarie sieci kanalizacyjnej w naszej gminie pojawiają się często i w większości przypadków dotyczą zatrzymania pracy pomp w przepompowniach. Niestety są one wynikiem wrzucania do muszli WC pieluch, podpasek, papierowych ręczników, chusteczek nawilżających, które zbijają się w zwartą masę i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków. Nie należy absolutnie wrzucać odpadów budowlanych (piasku, żwiru), tłuszczów i olejów (tężeją w rurach i zmniejszając ich średnice), środków chemicznych, farb, leków czy niedopałków papierosów. Złym pomysłem jest również wrzucanie do toalet odpadów kuchennych, które także powodują zatory, a dodatkowo również namnażanie się szczurów.

Należy mieć na uwadze fakt, że przyłącze kanalizacyjne ma średnicę 10-20 cm, a niejednokrotnie nawet mniejsze. Wystarczy więc np. zwykła gąbka lub kilka chusteczek nawilżanych by je zablokować. Tego typu śmieci tworzą zatory i sprzyjają namnażaniu się bakterii w naszych odpływach. W dzisiejszych czasach na resztki BIO mamy specjalne kontenery w kolorze brązowym, a inne pochodzenia zwierzęcego po prostu należy wyrzucać do tzw. pojemników na odpady zmieszane, a nie do miski WC. Pamiętajmy, żeby nasze działania przyczyniały się do prawidłowego działania sieci kanalizacji sanitarnej, poprawy ekologicznej i przeciwdziałały rozmnażaniu gryzoni, które mogą przenosić różne choroby.

W związku z występującymi na terenie Polski wysokimi temperaturami oraz wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w wewnętrznych instalacjach wodociągowych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy zalecił wzmożenie nadzoru nad jakością dostarczanej do odbiorców wody.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego ludzi, Zarząd Spółki podjął działania prewencyjne polegające na czasowym zwiększeniu dozowania podchlorynu sodu, co może być wyczuwalne przez naszych Odbiorców.

Jednocześnie informujemy, że woda w systemie wodociągowym jest monitorowana pod względem mikrobiologicznym i jest zdatna do spożycia przez ludzi.

Państwowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy, z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodociągowymi i urządzeniami występującymi w budynkach zachęca do zapoznania się z zaleceniami dot. ponownego otwierania obiektów po wydłużonym przestoju, zalecenia w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/gis/zapobieganie-zakazeniom-bakteriami-z-rodzaju-legionella–zalecenia-dot-ponownego-otwierania-budynkow-uzytecznosci-publicznej-i-zamieszkania-zbiorowego-po-wydluzonym-przestoju-lub-ograniczonej-eksploatacji2

Informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023r (poniedziałek) biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na „Zakup i dostawę przepływomierzy do wody surowej i uzdatnionej 3szt SUW Kalno”. Szczegóły poniżej.

Zapraszamy do składania oferty na „Zakup i dostawę przepływomierzy do wody surowej i uzdatnionej 3szt SUW Kalno”. Więcej szczegółów w poniższym załączniku.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na „Podłączenie i uruchomienie przepływomierzy elektromagnetycznych” na naszej infrastrukturze wodociągowej. Szczegóły poniżej.

Zapraszamy do składania oferty na „Podłączenie i uruchomienie przepływomierzy elektromagnetycznych” na naszej infrastrukturze wodociągowej. Więcej szczegółów w poniższych załącznikach.

Informujemy, że w dniu 2 maja 2023r (wtorek) biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2023r. (piątek) biuro spółki będzie czynne do godziny 13 00, natomiast kasa w tym dniu będzie otwarta od 9 00 do godziny 12 00. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej do 50kWp.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635