Poniżej zamieszczamy załącznik odnośnie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód i pozwoleń na sieć wodociągową w Mrowinach przy ulicy Zamkowej.

Zapraszamy do składania oferty na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej. Więcej szczegółów w poniższych załącznikach.

Poniżej znajduje się zapytanie ofertowe na instalacje fotowoltaiczną o mocy do 50kWp.

Rozpoczął się 2 etap modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicach Cembrowskiego i Stumetrówka. Pierwszy obejmował budowę sieci kanalizacyjnej i został zakończony jeszcze w 2022 roku. Obecnie trwają prace przy modernizacji sieci wodociągowej i powinny zakończyć się do końca lutego.

Całość prac modernizacyjnych to koszt ok 80 tys. zł i są one wykonywane przez pracowników spółki.

Musimy wykonać te prace w trybie pilnym, ponieważ gmina Żarów uzyskała dofinansowanie na nową nawierzchnię ulic Cembrowskiego i Stumetrówka. W związku z tym istnieje uzasadniona konieczność wymiany znajdującej się tam infrastruktury wodno – kanalizacyjnej – zaznacza prezes spółki Grzegorz Osiecki.

Nie są to jedyne prace, które spółka już wykonała w tym roku. Gmina Żarów obecnie rewitalizuje staw miejski w Żarowie i również przy tej inwestycji nasi pracownicy wymienili ok 200 m.b. rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej przebiegającego wzdłuż ulicy Wyspiańskiego.

Ponieważ nie musieliśmy odtwarzać nawierzchni na tym odcinku, zadanie to kosztowało Spółkę około 20 tys. zł. – dodaje Magdalena Gołdyn-Szumlańska członek zarządu spółki.

Przed spółką kolejne miesiące związane z inwestycjami na terenie naszej gminy, o których z pewnością mieszkańcy będą informowani na bieżąco.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje wszystkich mieszkańców gminy Żarów, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej w dniu 07.02.2023r. (wtorek) w godzinach od 8 do 15 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic Krasińskiego, Kopernika i Hutniczej w Żarowie. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.

Zgodnie z ustaloną taryfą z dnia 3 luty 2022r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie , Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. zmienia stawki za wodę i odprowadzanie ścieków na kolejny okres. Zgodnie z przyjętymi stawkami od 17 luty 2023r. na okres najbliższych 12 miesięcy, stawka za wodę będzie wynosić 5,23 zł brutto/1m3, natomiast za odprowadzenie ścieków będzie to stawka 9,88 zł/brutto/1m3. Wynika z tego, że odbiorca korzystający z usług dostarczania wody zapłaci tylko 20 gr więcej niż dotychczas, natomiast za odprowadzenie ścieków zapłaci 8 gr więcej w stosunku do obowiązujących cen. Cennik oraz decyzja zostały umieszczone na stronie internetowej spółki.


Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje wszystkich mieszkańców gminy Żarów, że w związku z zaplanowanymi przez Tauron Dystrybucja pracami na infrastrukturze energetycznej, które wiążą się z koniecznością czasowego wyłączenia energii elektrycznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie dnia 08.02.2023r. w godzinach od 9.00 do ok. 13.00
mogą wystąpić spadki ciśnienia w sieci oraz przerwy w dostawi wody na terenie całej gminy. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zarząd ZWiK w Żarowie Sp. z o.o.

W związku z pracami na infrastrukturze energetycznej prowadzonymi przez TAURON Dystrybucja w dniu 4 stycznia 2023r. w godzinach 9-13 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na terenie całej gminy Żarów.

Informujemy, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii na sieci wodociągowej w dniu 30.12.2022r. w godzinach od 8 do 10 może nastąpić przerwa w dostawie wody dla mieszkańców ulic Krasińskiego, Kopernika i Hutniczej w Żarowie.

Informujemy, że w dniu 30 grudnia 2022r. (piątek) kasa będzie otwarta od 9 00 do godziny 12 00, a wpłaty przyjmowane będą tylko bezgotówkowo (karta, blik). Jest to związane ze skróconym w tym dniu czasem pracy przez banki. Za zaistniałą niedogodność bardzo przepraszamy.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635