W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na zadanie „Modernizacja studni głębinowych na ujęciach wody w Kalnie i Wierzbnej”, zakup i montaż szaf sterowniczych do pomp o mocy 7,5-22kW, zakup i montaż komunikacji radiowej/WI-FI – przesył danych elektronicznych do systemu SCADA”.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zadanie „Modernizacja studni głębinowych na ujęciach wody w Kalnie i Wierzbnej”, zakup i montaż szaf sterowniczych do pomp o mocy 7,5-22kW, zakup i montaż komunikacji radiowej/WI-FI – przesył danych elektronicznych do systemu SCADA. Więcej szczegółów znajduję się w załącznikach poniżej.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę światłowodu wraz z niezbędnym osprzętem w ramach zadania zakupu i montażu komunikacji radiowej/GPRS – przesył danych elektronicznych do systemu SCADA, dotyczące przedsięwzięcia ” Modernizacja ujęć wód Kalno i Wierzbna wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kalnie, budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociągowej w Żarowie oraz budowa sieci wodociągowej na ulicach Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie.”.

W okresie od 1 lipca do 31 października Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie wprowadza promocję na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne dla mieszkańców gminy Żarów. Promocją w wysokości 50% została objęta marża zysku spółki.

-Osoby lub wspólnoty, które zdecydują się na zlecenie takiej usługi naszej spółce mogą liczyć na kompleksowe wykonanie usługi z próbami szczelności, badaniem wody, geodezją powykonawczą oraz protokołem odbioru – powiedział prezes ZWiK Żarów Grzegorz Osiecki.

Warto pamiętać, że gmina Żarów daje możliwość pozyskania bezzwrotnej dotacji na budowę przyłącza kanalizacyjnego po jego wykonaniu. Kwota dofinansowania wynosi maksymalnie do 30% udokumentowanych i poniesionych na ten cel kosztów (faktury lub rachunki), jednak nie więcej niż 1.000,00 zł.

W związku z koniecznością doprecyzowania treści zapytania ofertowego na montaż i zakup komunikacji radiowej, zmienia się termin składania ofert do 11.07.2022r. do godz. 15 00. Dodatkowe informacje znajdują się w załączniku poniżej.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na zakup i dostawę światłowodu wraz z niezbędnym osprzętem w ramach zadania zakupu i montażu komunikacji radiowej/GPRS – przesył danych elektronicznych do systemu SCADA, dotyczące przedsięwzięcia ” Modernizacja ujęć wód Kalno i Wierzbna wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Kalnie, budowa wodociągu tranzytowego ze stacji uzdatniania wody w Kalnie do sieci wodociągowej w Żarowie oraz budowa sieci wodociągowej na ulicach Świerkowa, Modrzewiowa i Jesionowa w Żarowie.”. Więcej szczegółów znajduję się w załączniku poniżej.

Informujemy, że w dniu 17 czerwca 2022r (piątek) biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie pomiarów, zakup i instalacje generatora mocy biernej.

Ogłaszamy zapytanie ofertowe na wykonanie pomiarów, zakup i instalację generatora mocy biernej dla ujęcia wód podziemnych w m. Wierzbna w gminie Żarów. Więcej szczegółów znajduję się w załącznikach poniżej.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635