Zapraszamy do składania ofert dostawę rur i armatury dla zadania „Modernizacja filtrów powolnych na SUW w Kalnie”. Szczegóły zapytania znajdują się w poniższym załączniku. Termin składania ofert jest do dnia 08.02.2021r do godz. 15:00 do siedziby spółki w Żarowie przy ulicy Słowiańskiej 16.

Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego.

0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635