W załączniku przekazujemy informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup, instalację i wdrożenie oprogramowania SCADA.

Od wielu lat główny wodociąg gminny o średnicy 315mm ulegał wielu awariom, które powodowały brak wody na terenie całej gminy. Dlatego spółka już w 2016 roku postanowiła zlecić wykonanie dokumentacji projektowej z wyceną modernizacji odcinka wodociągu od ulicy Słowiańskiej w Żarowie do Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie. Już wtedy koszty wynikające z kosztorysu opiewały na kwotę prawie 1mln złotych. Taki koszt i brak funduszy w budżecie spółki spowodował przesunięcie zadania w wieloletnim planie modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na kolejne lata. Po zmianach kadrowych w spółce i objęciu stanowiska prezesa zarządu przez Grzegorz Osieckiego, postanowiono zaktualizować kosztorys i zaplanować inwestycję do wykonania rozkładając ją na lata 2020-2021. Ponieważ spółka nadal nie posiadała tak znaczących środków finansowych, a po aktualizacji projektu uległy one jeszcze zwiększeniu o 30 %, postanowiono, że wodociąg będzie wykonany przez pracowników spółki.

Dzisiaj możemy już oficjalnie powiedzieć, że plan został osiągnięty i nowy wodociąg o średnicy 315mm został oddany do użytkowania. To spowodowało, że już po samym jego włączeniu oszczędność na dotychczasowych stratach wody spadła o około 20m3/h. Niewątpliwie była to bardzo potrzebna inwestycja i w tym miejscu należą się podziękowania dla pracowników spółki, którzy nie bali się wyzwania i wybudowali nowy wodociąg. Podziękowania należą się również burmistrzowi Miasta Żarów Leszkowi Michalakowi i Radzie Nadzorczej Spółki, ponieważ bez ich wsparcia nie bylibyśmy w stanie wykonać tej inwestycji. Dziękuję wszystkim pracownikom spółki za zaangażowanie i pokonanie kolejnych barier wiary we własne możliwości – powiedział prezes Grzegorz Osiecki.

Całość nakładów na inwestycję zamknęła się w kwocie 330 330,00 zł i została sfinansowana ze środków własnych spółki. Jednocześnie w trakcie wykonywanej inwestycji spółka złożyła wniosek o pożyczkę z częściowym umorzeniem do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę, co w konsekwencji umożliwi spółce uzyskanie częściowego dofinansowania i ułatwi utrzymanie bieżącej płynności finansowej na optymalnym poziomie.

Zapraszamy do złożenia ofert na przeglądy techniczne naszych budynków. Więcej szczegółów poniżej w załącznikach. W załączniku „Oświadczenie poprawione” dokonano zmian.

Zapraszamy do złożenia ofert na zakup i dostawę sond suchobiegu i sond hydrostatycznych. Więcej informacji w załączniku poniżej.

Zapraszamy do składania oferty w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w Kalnie i dmuchawy D2 (typ PK 7.121.1) na zakup, instalacje i wdrożenie oprogramowania typu SCADA (system otwarty) wraz z zestawem komputerowym. Poniżej w załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące powyższego zadania.

Szanowni Państwo,
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 24.11.2021r. (środa) w godz. 8 00 – ok 15 00
w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych na sieci wodociągowej, nastąpi przerwa w dostawie wody w w Żarowie przy ulicy Krętej i Rybackiej. Za utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy do składania oferty w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w Kalnie i dmuchawy D2 (typ PK 7.121.1) na zakup, instalacje i wdrożenie oprogramowania typu SCADA (system otwarty) wraz z zestawem komputerowym. Poniżej w załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące powyższego zadania.

Informujemy, że w dniu 12 listopada 2021r (piątek) biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszej gminy, którzy dokonują płatności bezpośrednio w siedzibie spółki, postanowiliśmy uruchomić możliwość wpłaty za pomocą kart płatniczych. Już od 25 października 2021r. będzie można tych wpłat dokonać w budynku przy ulicy Słowiańskiej 16 w Żarowie, natomiast od 15 listopada wpłaty będzie można dokonać również za pomocą kart bezpośrednio u naszego inkasenta podczas odczytów w terenie. Należy pamiętać, że inkasenci w naszej spółce, to od lat te same osoby posługujące się legitymacjami służbowymi. Mamy nadzieję, że tym działaniem zostały spełnione Państwa liczne prośby dotyczące wprowadzenia tej formy płatności również w naszej spółce.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337