Informujemy, że z dniem 9 czerwca 2021r. zmieniają się ceny za zbiorowe dostarczanie wody i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych w wyniku wygaśnięcia uchwały Nr XXI/147/2020 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 marca 2020r. dotyczącą dopłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów. W związku z powyższym stawka za wodę wrośnie o 0,25 zł/m3 brutto, a za odprowadzenie ścieków wzrośnie o 1,02 zł/m3 brutto.

Należy pamiętać, że podjęcie uchwały o dopłatach przez radę gminy jest dobrowolne i wynika z ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

Zgodnie ze zmianami w załączeniu cennik od 09.06.2021r.

Przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne to nieodzowny element prac przy budowie, modernizacji oraz remontach wszelkich obiektów budowli.

Dzisiaj na rynku budowlanym jest wiele firm zajmujących się wykonywaniem takich usług, jak przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Ich wybór przez inwestorów w większości jest uwarunkowany od ceny za wykonanie danej pracy. Ale tutaj nasuwa się pytanie? Czy wykonując inwestycje, która ma nam służyć przez wiele lat warto kierować się tylko ceną?

Otóż z perspektywy czasu i charakteru działalności naszej spółki wiemy, że to się często nie opłaca. Wielokrotnie nasi pracownicy musieli poprawiać wykonane przyłącza lub odcinki sieci wodociągowej, czy kanalizacyjnej po firmach, które zaoferowały najniższe ceny w danej chwili. Dlaczego? Po pierwsze często budują sieci bez znajomości sztuki budowlanej, niezgodnie z dokumentacją projektową oraz z materiałów, które nie zostały wskazane w warunkach technicznych.

Po drugie bardzo często zdarza się, że przystępują do prac bez powiadomienia ZWiK w Żarowie i po wykonaniu ich od razu dokonują zasypania, co jest niezgodne z uzyskanymi warunkami. Należy pamiętać, że zawsze każdy wykonujący przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne, zobowiązany jest do poinformowania naszej spółki o rozpoczęciu prac, a następnie przed zasypaniem wykopu do zgłoszenia celem ich odbioru służbom technicznym ZWiK Żarów oraz służbom geodezyjnym. Przy przyłączu wodociągowym bardzo ważne jest wykonanie próby szczelności, dezynfekcji odcinka i wykonanie badań wody.

Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy trochę temat poprawności wykonywania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Informujemy, że ZWiK Żarów kompleksowo wykonuje tego typu usługi na terenie naszej gminy i wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy.

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.05.2021r. (czwartek)

doszło do awarii wodociągu na ulicy Cichej i Ogrodowej w Żarowie. W chwili obecnej pracownicy ZWiK Żarów przystąpili już do usuwania awarii . Prace mogą potrać do późnych godzin popołudniowych.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w dniu 4 maja 2021r (wtorek) biuro spółki będzie nieczynne. W przypadku wystąpienia problemów technicznych w tym dniu prosimy o ich zgłaszanie pod numer telefonu na Stacji Uzdatniania Wody w Kalnie +48 74 858 04 13.

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 20.04.2021r. (wtorek)

w godz. 800  –  ok 1200

w związku z koniecznością wykonania prac na sieci wodociągowej

nastąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Mikoszowa

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Sp. z o.o. informuje, że w dniu 12.04.2021r. (poniedziałek) w godz. 800  –  ok 1700

w związku z koniecznością usunięcia awarii sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody dla nieruchomości zlokalizowanych w Mrowinach przy ul. Leśnej, ul. Jaśminowej, ul. Zamkowej 4E, 4F, ul. Szkolna od nr 18 do 38, ul. Sportowa nr 12,14,16,18, 4J,4K,4I

Za wynikające z tego tytułu utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy do składania ofert dostawę rur i armatury dla zadania „Modernizacja filtrów powolnych na SUW w Kalnie”. Szczegóły zapytania znajdują się w poniższym załączniku. Termin składania ofert jest do dnia 08.02.2021r do godz. 15:00 do siedziby spółki w Żarowie przy ulicy Słowiańskiej 16.

Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego.

Zapraszamy do składania ofert na automatyczną zgrzewarkę elektrooporową do łączenia rur i kształtek polietylenowych (HDPE). Szczegóły zapytania znajdują się w poniższym załączniku. Termin składania ofert jest do dnia 01.02.2021r do godz. 15:00 do siedziby spółki w Żarowie przy ulicy Słowiańskiej 16.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje mieszkańców ul. Słowiańskiej w Żarowie, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 21.12.2020r. w godzinach od 8.00 do ok. 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody.

Jednocześnie informuję, że tego dnia firma COM-D (wykonawca zadania inwestycyjnego Gminy Żarów na ulicy Słowiańskiej) wykona przełączenia kilku przyłączy wodociągowych do nowej sieci. Kolejne przepięcia przyłączy będą realizowane w styczniu 2021r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337