Zapraszamy do składania oferty w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w Kalnie i dmuchawy D2 (typ PK 7.121.1) na zakup, instalacje i wdrożenie oprogramowania typu SCADA (system otwarty) wraz z zestawem komputerowym. Poniżej w załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące powyższego zadania.

Zapraszamy do składania oferty w ramach modernizacji stacji uzdatniania wody w Kalnie i dmuchawy D2 (typ PK 7.121.1) na zakup, instalacje i wdrożenie oprogramowania typu SCADA (system otwarty) wraz z zestawem komputerowym. Poniżej w załącznikach znajdują się dokumenty dotyczące powyższego zadania.

Zapraszamy do składania oferty na dostawę wodomierzy z modułem do odczytów radiowych. W załącznikach poniżej znajdują się dokumenty dotyczące powyższego zadania.

Zapraszamy do składania ofert dostawę rur i armatury dla zadania „Modernizacja filtrów powolnych na SUW w Kalnie”. Szczegóły zapytania znajdują się w poniższym załączniku. Termin składania ofert jest do dnia 08.02.2021r do godz. 15:00 do siedziby spółki w Żarowie przy ulicy Słowiańskiej 16.

Poniżej przedstawiamy dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego.

Zapraszamy do składania ofert na automatyczną zgrzewarkę elektrooporową do łączenia rur i kształtek polietylenowych (HDPE). Szczegóły zapytania znajdują się w poniższym załączniku. Termin składania ofert jest do dnia 01.02.2021r do godz. 15:00 do siedziby spółki w Żarowie przy ulicy Słowiańskiej 16.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie informuje mieszkańców ul. Słowiańskiej w Żarowie, że z uwagi na konieczność usunięcia awarii sieci wodociągowej w dniu 21.12.2020r. w godzinach od 8.00 do ok. 15.00 wystąpi przerwa w dostawie wody.

Jednocześnie informuję, że tego dnia firma COM-D (wykonawca zadania inwestycyjnego Gminy Żarów na ulicy Słowiańskiej) wykona przełączenia kilku przyłączy wodociągowych do nowej sieci. Kolejne przepięcia przyłączy będą realizowane w styczniu 2021r.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Zapraszamy do składania ofert na badania wody przeznaczonej do spożycia w 2021r. Poniżej znajduje się kompleksowe zapytanie wraz z załącznikami.

W załączeniu przedstawiamy informację z otwarcia ofert na czyszczenie studni dla ZWiK Żarów Sp z o.o.

ZWiK Żarów Sp. z o.o. | ul. Słowiańska 16, 58-130 Żarów
Tel/Fax: +48 74 858 06 10 | Email: zwikzarow@pro.onet.pl
NIP: 8842266174 | REGON: 890725679 | KRS: 0000011337 | BDO: 000560635